- Komerční sdělení -finance
DomůZpravodajstvíKolem sídla státní pojišťovny se léta vlečou soudy o téměř milion eur

Kolem sídla státní pojišťovny se léta vlečou soudy o téměř milion eur

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VšZP) přestěhovala před šesti lety své ředitelství do budovy Panon Office. Za podnájem platí společnosti Capital Park ročně 1 milion eur. Ta původně nedokončenou budovu vydražila v prosinci 2013 a následně ji nechala dostavět.

Více zjištění Nadace Zastavme korupci naleznete po kliknutí na logo.
Generálním dodavatelem stavby se stala firma Ingsteel. Na stavbě však realizovala jen rekonstrukci stávající fasády.

Zbývající práce na díle jí měla dodat firma S-Progress jako subdodavatel. Právě ta tvrdí, že Ingsteel jí nevyplatil téměř milion eur. Vůči Ingsteelu proto podal S-Progress šest žalob k Okresnímu soudu Bratislava 2.

Stavbu prý dostali nedokončenou, ale investor ji převzal
Ingsteel argumentuje tím, že S-Progress stavbu nedokončil a předčasně z ní odešel. Tvrzení opírá o audit ze začátku října 2015, kdy měl S-Progress stavbu opustit. Nedodělky a vady prý pak musel opravovat na vlastní náklady a doplácet i předchozí subdodavatele.

S-Progress má na druhé straně deník ze stavby a zápisy z pravidelných kontrolních dnů stavby, které podle něj dokazují, že na stavbě působili jeho lidé minimálně do konce října. Záznamy mimo jiné tvrdí, že s některými pracemi se čekalo paradoxně na Ingsteel, který zpožďoval s fasádou.

S-Progress zároveň argumentuje tím, že majitel budovy si stavbu písemně převzal za účelem kolaudace 14. října bez závad bránících užívání. O dva týdny později byla stavba také úspěšně zkolaudována.

Majitelem stavby je Capital Park. Ten Ingsteelu jako generálnímu dodavateli vyplatil plnou částku dohodnutou ve smlouvě o dílo. Tedy i za práce, které jsou v současnosti předmětem soudních sporů.

S-progress mívá i vlastním posudkem, který konstatuje, že začátkem prosince 2015 byly všechny práce na stavbě dokončeny na 100%.

Soudy se vlečou
Ze šesti žalob byly čtyři podány začátkem roku 2016. Tři řešil soudce Patrik Števík. Stavební firmy se v nich spoří o úroky z prodlení, dodatečné práce i zádržné.

Ve dvou případech za několik set tisíc eur proběhla první líčení až letos, po šesti letech. To je pomalý postup i na slovenské poměry. Průměrná délka řízení v obchodní agendě u okresních soudů byla v roce 2019 přibližně dva roky.

Ale ve třetím případě soudce Števík inicioval až 15 jednání, mnohá se ale i pro Covid nerealizovali. Paradoxně ale jde o případ s nejnižší částkou – pouhých 5 571 eur. Spor je totiž o úroky z prodlení za fakturu, kterou podle S-Progress uhradil Ingsteel s prodlením.

Ve čtvrté žalobě se vystřídali za šest let již čtyři soudci. Druhá soudkyně v pořadí také ukončila dokazování a vydala předběžný právní názor ve prospěch žalobce, tedy firmy S-Progress. Rozhodnout měla definitivně v říjnu 2020.

Soudkyně však nakonec nastoupila na péenku a následně odešla na mateřskou. I tento spor pak připadl soudci Števíkovi.

Ten oznámil, že dokazování provede nově a věc odročil na neurčito. Nakonec ale případ skončil koncem loňského roku u čtvrtého soudce.

Nadace se okresního soudu zeptala na vleklé případy a naopak, na jeden – neobvykle aktivní postup soudce okresního soudu. Přímá odpověď nepřišla s vysvětlením, že Nadace není sporovou stranou ani zástupcem žádné ze stran.

Soudce Števík odpověděl podobně. „Ve dvou spisech nejsem zákonný soudce a vy nejste v pozici účastníka řízení. Považuji za nezbytné dodržovat principy právního státu i tehdy, pokud se nám to nehodí.“

Zaplaceno ne, v účetnictví ano
Ingsteel si do účetnictví dal také faktury od S-Progressu, z nichž některé položky jsou právě předměty soudních sporů. Sporné faktury figurují v polovině sporů.

Právníci Ingsteelu argumentují, že takové účtování je běžné a řeší se to přes opravy podle rozhodnutí soudu. Konkrétně v jednom případě závazky podle firmy ani nevznikly a ve zbylých dvou už zanikly započtením.

Nadace se na zaúčtování faktur, které jsou předmětem soudního řízení, ptala i odborníka, který se specializuje na daňově-právní poradenství. Nepřál si být jmenován, ale obecně uvedl, že firma, která si faktury zahrne do účetnictví, tím de facto uznává jejich platnost i nároky s nimi související.

Nadace Zastavme korupci považuje průtahy v soudních řízeních a dlouhé průměrné trvání soudních sporů za jedny z největších překážek při uplatňování práva na Slovensku. Právě proto podporovala reformu soudů, která by mohla pomoci řešit tento problém.

Přispět k odstranění průtahů může i změna disciplinárních řízení vůči soudcům, která nově řeší Nejvyšší správní soud.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek